De Lichtenvoorde; Jeugdzorg en Wmo

DEZE WEBSITE GAAT OVER DE JEUGDZORG EN DE WMO VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING. VOOR INFORMATIE OVER DE LANGDURIGE ZORG KLIK HIER.

De Lichtenvoorde is een gespecialiseerde jeugdzorg instelling met een eigen jeugddivisie en een speciaal Wmo-team. Op deze website kunt u daar meer over lezen. De nieuwe wetgeving rond jeugdzorg is echter niet bijzonder eenvoudig ondanks het feit dat de transities binnen de zorgsector juist verheldering beoogden. Komt u er niet direct uit ga dan naar de pagina van deze website met de naam: Jeugdzorg, wegwijs voor ouders en verzorgers.

Innovatie in de jeugdzorg

Historie: bijna 50 jaar zorginnovatie
De Lichtenvoorde is in 1966 als alternatief voor de dan bestaande instellingen opgericht door burgers uit de regio Oost Gelderland. De organisatie werd formeel erkend en ontwikkelde zich door de jaren heen. Innovatie van zorgprocessen stond aan de basis van deze organisatie en is kenmerkend voor de organisatie gebleven.

De Lichtenvoorde nu
De Lichtenvoorde is nu een zorgaanbieder in de caresector van de gezondheidszorg met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG.

HKZ gecertificeerd
Wij zijn jaren geleden al als een van de eerste zorginstellingen volledig HKZ gecertificeerd en werden in 2013 ook als eerste gehandicaptenzorginstelling gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers). Voor meer informatie over het Kwaliteitskader Jeugdzorg, klik hier. Wij behoren bij het meest recente sectorbrede cliëntwaarderingsonderzoek tot de best scorende instellingen; dat geld ook voor de meest recente medewerkersraadpleging door Effectory dit jaar.

Erkend leerbedrijf
Wij zijn ook een erkend Calibris-leerbedrijf en ontwikkelden met Avans+ een door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) erkende interne Mbo-opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2012 hebben wij in samenwerking met Avans+ ook een gespecialiseerde Mbo+ opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg gebouwd.

Privacy
Waar gemeenten en zorgaanbieders elkaar ontmoeten binnen de jeugdzorg en de Wmo zal er sprake zijn van het uitwisselen van informatie. Voor meer informatie over Privacy in de jeugdzorg klik hier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de visie en missie gaat u naar de pagina Strategie en leest u de onderliggende beleidsnotities. Bent u geïnteresseerd in de Wlz? Ga dan naar www.delichtenvoorde.eu

Download de bijlage
Meer nieuws

Laatste nieuws

Jun 2018

Vrijwilligerswerk op maat

‘Van betekenis zijn voor een ander, dat geeft een fijn gevoel!’

Iedere vrijdagochtend vertrekt Manon op haar fiets...

Werkgebied van De Lichtenvoorde

Alle locaties
Kwaliteitsrapport 2017