Onderzoek seksueel misbruik

2e themaboekje over seksualiteit
Er is nog steeds veel vraag naar het themaboekje van De Lichtenvoorde over intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. Landelijk wordt dit door verschillende zorginstellingen en door het ministerie gebruikt. In de afgelopen twee jaar waren er veel ontwikkelingen op dit gebied, ook waren er nog thema’s die in het eerste boekje niet of nauwelijks aan bod zijn geweest. Vandaar de keuze tot een 2e themaboekje dat inmiddels is verschenen. Klik hier voor het themaboekje.


Onderzoek naar seksueel misbruik
In het najaar van 2010 hebben een aantal clienten, ouders en verwanten en medewerkers van De Lichtenvoorde deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik. We blijven binnen De Lichtenvoorde werken aan het bespreekbaar maken van seksualiteit en preventie van seksueel misbruik. Dat dit nodig is, blijkt uit het nieuws wat ons dagelijks bereikt over georganiseerd geweld door pedofielennetwerken, het misbruik in de kinderopvang en kerken. Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet alleen kwetsbaar door hun beperking, maar juist door een omgeving, waarin visie, beleid en attitude niet helder gemaakt zijn. Binnen De Lichtenvoorde zijn hier grote stappen in gezet. De verwachting is dat voor de zomer 2011 de uitslag van het landelijk onderzoek naar seksueel misbruik onder mensen met een beperking gepresenteerd zal worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de clustermanager Anton Stoltenborg.

Het archief van de lichtenvoorde (2012)