Bestuurders op stage

Gelderse zorginstellingen hebben de afgelopen maanden, in het kader van ‘Zorg voor Jeugd’ stageplekken aangeboden voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes om van dichtbij te ervaren wat het werk in de jeugdzorg inhoudt. In de door hen gekozen stageorganisatie maakten ze gedurende een dagdeel kennis met het dagelijkse werk van de hulpverleners. Deze stages boden een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen. Er was veel belangstelling van bestuurders, raadsleden en beleidsmedewerkers voor een stage. Bij De Lichtenvoorde vonden er een aantal stages plaats, na afloop van hun stage gaven zij de volgende korte reactie.

Charel van Dijk, afdeling Ontwikkeling gemeente Bronkhorst De stage heb ik zeer positief ervaren. Ik vond het heel leuk om gewoon met de groep mee te draaien, zodat je in de praktijk kan zien wat er gebeurd. De medewerkers waren zeer openhartig over hun werk. Vond het een zeer leerzame dag !

Leo Scharenborg, wethouder gemeente Berkelland Via zijn secretaresse liet hij het volgende weten: Wethouder Leo Scharenborg is ook enthousiast. Hij vond het bijzonder om mee te mogen lopen met deze doelgroep. Het enthousiasme van de medewerkers, maar vooral ook de professionaliteit van de medewerkers. De heer Scharenborg heeft niet een ander beeld gekregen van de doelgroep, maar wel van het werk en de medewerkers. Ook heeft hij zijn stage teruggekoppeld in de collegevergadering en de gemeentesecretaris gevraagd aandacht te vragen voor de medewerkers die zich bezig houden met de transities ook eens mee te lopen met organisaties zoals De Lichtenvoorde. En niet altijd maar achter het bureau te blijven zitten.

Ronald Willering, raadslid
Op uw verzoek, hier kort mijn ervaringen naar aanleiding van het bezoek aan de locatie Europaweg. Allereerst ben ik zeer hartelijk ontvangen door de medewerkers van uw team. Het bezoek heeft op mij meer indruk gemaakt dan ik van te voren had verwacht. Wat mij met name raakte waren de problemen waar de jongeren mee te kampen hebben. De problemen thuis, gecombineerd met een vaak licht verstandelijke handicap vragen van jullie zorg op maat en daarover hebben de mensen met overtuiging verteld. Het is mij duidelijk geworden dat deze vorm van intramurale zorg echt noodzakelijk is.

Gerharda Tamminga, gemeentesecretaris Oude IJsselstreek
Ik mocht een meeloopstage volgen bij een woonvoorziening van zorginstelling De Lichtenvoorde aan de Tongerlosestraat in Lichtenvoorde. Ik vond het belangrijk dit te doen omdat vanaf 2015 de gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Vanachter mijn bureau lukt het niet om mezelf goed op de hoogte te stellen. Het sprak me aan dat het huis waar ik stage mocht lopen, een ‘gewoon’ huis was, midden in een woonwijk. Ik werd heel gastvrij en spontaan ontvangen door de kinderen en de begeleiders. Ik kreeg mooie, maar soms ook heel verdrietige verhalen te horen.

Wat me lang is bijgebleven na afloop van deze stagedag was een vraag van één van de kinderen die me bezorgd aankeek en vroeg of er nu van alles gaat veranderen, omdat de gemeente het overneemt? Ik koester wat ik gezien heb en besef hoe belangrijk de continuïteit is voor deze groep jongeren. Continuïteit vanaf een vertrouwde plek, vertrouwde gezichten, professionaliteit op maat die aansluit bij ieder van hen persoonlijk. Dààr maak ik me hard voor.

Roy Reinders, programmamanager Oost Gelre
Ik heb een bijzonder interessante dag gehad, waarbij ik prettig begeleid ben in de wereld van de jongeren en begeleiding aan de Europaweg. Wat mij met name aansprak was de toewijding van de mensen die de jongeren begeleiden. Daarnaast had ik via mensen die ik zelf ken en in deze wereld werken al wel een “theoretisch’ beeld van wat er zich allemaal af kan spelen. Maar in de werkelijkheid wordt het allemaal nog helderder. Wat mij het meeste opviel was:

* Dat er echt van de ene op het andere moment een andere situatie en stemming kan zijn;
* Dat een aantal jongeren overkomen alsof er geen probleem is, maar dat slechts 1 kleine prikkel hen kan triggeren om over te gaan naar een ander gedrag en houding;
* Dat je als begeleiding altijd op moet blijven letten op voortekenen in iemands gedrag en hierop tactisch moet anticiperen. Ik heb die dag daar zeer mooie voorbeelden van gezien.
* Dat alles wat daar door de jongeren gezegd wordt, gewogen moet worden bekeken moet worden wat er van waar is en wat ze er mee bedoelen.

Over het algemeen is het belangrijkste wat ik geleerd heb dat deze jongeren zeer kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. Al met al een prettige en leerzame ervaring. Ik heb een aantal kanten van de jeugdzorg die dag gezien en ik heb eigenlijk ook gewoon wel genoten van een leuke en gezellige dag. Ik heb namelijk ook veel leuke gesprekken daar gehad met zowel de begeleiders als de jongeren.

Het archief van de lichtenvoorde (2013)