Beschermd wonen voor 18+

Jongeren kunnen formeel vanaf hun 18e jaar geen gebruik meer maken van jeugdzorg. De Lichtenvoorde wil de overgang van jeugdzorg naar het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving begeleiden.
De jongvolwassene met (licht) verstandelijke beperking kan verschillende vormen van ondersteuning krijgen van De Lichtenvoorde.

Als er toch een vorm van zorg of ondersteuning nodig is in het verlengde van eerdere jeugdzorg, zijn er drie mogelijkheden.

Ondersteuning thuis
De jongvolwassene woont zelfstandig, maar wel nog wel behoefte aan structurele ondersteuning nodig in wonen, werk of vrije tijd. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van e-health.

Kamertraining
Ter voorbereiding op het zelfstandig wonen kan een kortdurend traject worden ingezet van kamertraining. De jongvolwassene leert in een woonlocatie de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Kamertraining kan worden gegeven in het verlengde van behandeling of als overgang van het wonen in het gezin naar zelfstandigheid.

Zorg met verblijf
Indien het niet mogelijk is zelfstandig te wonen en kamertraining niet gewenst is, is het mogelijk om op één van woonlocaties van De Lichtenvoorde in de regio Oost Gelderland te gaan wonen. De Lichtenvoorde heeft individueel wonen in eigen appartement of studio of groepswonen met eigen studio.

Langdurige zorg WLZ
Indien er sprake is van een formele VG-indicatie (CIZ) kan via het zorgkantoor zorg met verblijf worden aangeboden in een van onze woonzorgcentra voor langdurige zorg. Zie voor meer informatie www.delichtenvoorde.nl