Zorgadvies en behandeling

Bij De Lichtenvoorde worden jeugdigen en volwassen met een (licht) verstandelijke beperking en/of complexe zorgvragen begeleid en behandeld. Team Zorgadvies en behandeling van De Lichtenvoorde biedt observatie, diagnostiek, advies en behandeling afgestemd op de vraag van de cliënt en belangrijke personen uit het netwerk van de cliënt. Het ambulant diagnostisch centrum kan vragen van jeugdigen en volwassenen met betrekking tot diagnostiek en advies beantwoorden.

Multidisciplinair team
Team Zorgadvies en behandeling bestaat uit een multidisciplinair team van gz-psychologen, orthopedagogen, een verpleegkundig adviseur, en psychomotorisch therapeuten. Er is nauwe samenwerking met een psychiater en Arts Verstandelijke Gehandicapten. Door te kijken naar de eigen mogelijkheden en kracht van de cliënt en het systeem worden gerichte adviezen gegeven over begeleiding en behandeling.

Kijken naar kracht en mogelijkheden
Zorgadvies en behandeling is onder andere betrokken bij observatie en uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek. We bieden ondersteuning op maat bij (licht) verstandelijke beperking, autisme, ADHD en persoonlijkheidsproblemen. We zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een behandelplan op maat met zowel groepsgerichte als individuele behandeling en hebben hierin een coördinerende functie. We maken gebruik van blended hulpverlening (Jouw Omgeving) en bieden onder andere behandeling bij trauma, angst en hechtingsproblematiek door middel van (Cognitieve) Gedragstherapie, Psycho-Motorische Therapie en EMDR. We zijn betrokken bij het half jaarlijkse Multi Disciplinair Overleg bij cliënten met de functie behandeling om zo met alle betrokken partijen het behandelplan te evalueren en de lijnen voor het komend half jaar weer uit te zetten. Daarnaast zijn we naast de residentiële jeugdzorg en WLZ betrokken bij ambulante hulpverlening en bij systeemgericht behandelen, onder andere middels de interventie HouVast, met als doel samen met het systeem van de jongere te werken aan een positief verloop van terugplaatsing naar huis. Zorgadvies en behandeling beschikt over een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld die ondersteuning kan bieden in de ambulante hulpverlening. De zorgloket medewerkers zijn verantwoordelijk voor de in- en uitstroom van cliënten binnen De Lichtenvoorde.

Binnen Zorgadvies en behandeling zijn werkzaam:
- Angelique Mostermans: GZ-psycholoog en manager
- Marina Berg: orthopedagoog en GZ-psycholoog
- Elske Roel: orthopedagoog
- Esther Domhof: orthopedagoog
- Karlijn Garritsen: orthopedagoog
- Nienke te Nijenhuis: orthopedagoog
- Ellen Baars: orthopedagoog
- Anke Nieuwland: verpleegkundig adviseur
- Stijn Leijten: psychomotorisch therapeut (PMT’er)
- Marloes Otten: psychomotorisch therapeut (PMT’er)
- Celine van Hal: zorgcoördinator
- Tonny Klein Gebbink: zorgcoördinator
- Bärbel Geuting: bureausecretaresse BZE
- Nardy Hulshof: bureausecretaresse BZE

Tevens wordt op detacheringsbasis gebruik gemaakt van de expertise van een:
- AVG arts
- Kinder- en jeugdpsychiater

Op de foto ontbreken: Stijn Leijten, Marloes Otten, Bärbel Geuting en Nardy Hulshof.