Financieel beleid

Naast een gedegen financieel en risicobeleid heeft De Lichtenvoorde afspraken over wat wel en niet tot het voorzieningenpakket van de organisatie behoort. Deze zijn te vinden in een feitenkaart. Tevens is er een Regeling Beheer Financiën Cliënten waarin is vastgeleged op welke wijze De Lichtenvoorde omgaat met de financiën van cliënten.

FEITENKAARTEN 2016 - 2017

Hieronder staan twee aparte feitenkaarten. De oude feitenkaart is geldig tot en met 31 december 2016. De nieuwe feitenkaart en de daarbij behorende bijlage is per 1 januari 2017 van kracht.

Gewijzigd Document Download
28 jul 2016 Feitenkaart
14 aug 2015 Regeling Financien Cliënten