Pedagogisch Zorgbeleid

De Lichtenvoorde is een actieve zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of complexe zorgvragen. Onze medewerkers bieden ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen met complexe opgroei- en opvoedingsvragen. In het (ortho)pedagogisch beleid van De Lichtenvoorde staat het aanleren van vaardigheden, het benutten van de eigen kracht en het verstevigen van het netwerk centraal. Samen met de cliënt en het systeem wordt een persoonlijk plan gemaakt met doelen en behandelvormen en met een duidelijk perspectief.

Jouw Omgeving bij De Lichtenvoorde

Het belang en het welzijn van de cliënten staat bij De Lichtenvoorde voorop. Daarom wordt er gewerkt met het e-health behandelprogramma JouwOmgeving. Dit programma is gericht op het (meer) betrekken van de jongere en hun netwerk bij de behandeling. Ouders kunnen worden toegevoegd aan het programma, zodat zij vanuit huis kunnen volgen hoe hun zoon of dochter op de groep aan de slag gaat met leerdoelen. Cliënten kunnen hun eigen rapportage lezen, waarbij er sterk doelgericht wordt geschreven. Op die manier is behandelen niet meer ‘voor’ de cliënt, maar ‘met’ de cliënt, waardoor motivatie groeit.

Er is voor gekozen om dit programma te gebruiken binnen alle behandellocaties van De Lichtenvoorde. De teams krijgen uitgebreide scholing waardoor een optimaal gebruik van het programma gewaarborgd is. De komende periode zal dit in de spotlights staan, zodat het programma volledig wordt gebruikt binnen de behandellocaties.

Een groot voordeel van dit programma is dat het zorgplan zoals we het kennen zal komen te vervallen. Voor medewerkers veel werk om te maken, voor ouders veel werk om te lezen en voor cliënten niet interessant genoeg. In plaats daarvan komt er een kort en bondig zorgplan, dat snel en eenvoudig te lezen is. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen (zoals een netwerkkaart of een stoplicht) zodat de gehele behandeling van de jongere binnen het programma plaatsvindt.

Gewijzigd Document Download
3 feb 2017 Interview Jouw Omgeving Begeleider