Bij De Lichtenvoorde is veel aandacht voor seksualiteit.

Er is beleid uitgeschreven en de medewerkers weten hoe zij het beleid naar de praktijk kunnen vertalen. Medewerkers krijgen een basistraining seksualiteit en voor een bepaalde groep medewerkers is er een verdiepingscursus seksualiteit. Het thema wordt uitvoerig besproken in de teams en is volledig ingebed in de structuur van de organisatie.

Klik hier om de Instrumentenbox Seksualiteit te downloaden.

Interview: De roze loper