Bij De Lichtenvoorde is veel aandacht voor seksualiteit.

Er is beleid uitgeschreven en de medewerkers weten hoe zij het beleid naar de praktijk kunnen vertalen. Medewerkers krijgen een basistraining seksualiteit en voor een bepaalde groep medewerkers is er een verdiepingscursus seksualiteit. Het thema wordt uitvoerig besproken in de teams en is volledig ingebed in de structuur van de organisatie.

Klik hier om de Instrumentenbox Seksualiteit te downloaden.

Interview: De roze loper

Gewijzigd Document Download
18 jul 2014 De Roze Waaier
13 jun 2013 Themaboekje seksualiteit 2
17 okt 2016 Checklist hermeneutische cirkel
28 apr 2016 Op een open respectvolle wijze...
13 jun 2013 Themaboekje seksualiteit 1
17 jul 2014 Themaboekje seksualiteit 3
14 okt 2016 Vermoeden seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik
Het laatste nieuws
  • 10 mei 2016
  • Werkgroep seksualiteit
Werkgroep seksualiteit

VLNR: Ellen Notkamp, Marina Berg, Marion van Otten, Mariël Wildenborg, Angelique Mostermans

Graag willen wij de werkgroep seksualiteit voorstellen!
(voorheen bekend als de werkgroep PSM; Preventie Seksueel Misbruik).

De werkgroep bestaat uit: Angelique Mostermans (Manager BZE/GZ-psycholoog), Marina Berg (GZ-psycholoog), Ellen Notkamp (teammanager), Marion van Otten (persoonlijk begeleidster Spoorstraat), Mariël Wildenborg (persoonlijk begeleidster Benedendorpstraat en trainer basiscursus).

De werkgroep seksualiteit houdt zich bezig met het beleid rondom seksualiteit binnen de organisatie. Dit betreft oa de protocollen, en het onlangs opnieuw opgestarte scholingsbeleid. Nieuwe ontwikkelingen en materialen op gebied van seksualiteit worden ingebracht en besproken. Daarnaast signaleren we welke onderwerpen er leven binnen de organisatie en waar aandacht aan besteed moet worden. Inbreng en terugkoppeling gebeurt via de taakhoudersoverleggen

Onlangs was de hermeneutische cirkel onder de aandacht in de taakhouders overleggen. De hermeneutische cirkel en de checklist is te vinden op het kwaliteitsportaal.

Vragen , opmerkingen en suggesties kunnen altijd bij een van de leden van de werkgroep neergelegd worden.