VBM BOPZ

De Lichtenvoorde gaat er vanuit dat haar cliënten zo veel als mogelijk zelf de regie over hun eigen leven voeren en sturing geven aan hun vragen. Respect voor de persoonlijke vrijheid van de cliënt en het recht op zelfbeschikking zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen (vbm) kan nodig zijn, al dan niet met toestemming van de cliënt en diens vertegenwoordiger, om gevaar voor de cliënt of diens omgeving af te wenden. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen daarom alleen plaatsvinden na een zorgvuldige afweging met de cliënt, diens (wettelijke) vertegenwoordiger en een multidisciplinair team. In de afweging moeten de redenen tot het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen nauwkeurig worden afgewogen. Voor de cliënt moet, die vrijheidsbeperkende maatregel worden gekozen, die als minst vrijheidsbeperkend wordt ervaren en voor een zo kort mogelijke periode. De Lichtenvoorde wil actief werken aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Behalve onderstaande documenten zijn er nog andere protocollen (zie lijst protocollen) die veelal te maken hebben met de wet BIG. Deze zijn te downloaden via www.werkenbijdelichtenvoorde.nl Mocht u meer willen weten of vragen hebben over een bepaald protocol neem dan contact op met de verantwoordelijk manager.

Gewijzigd Document Download
7 mei 2015 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen
19 okt 2015 Procedure besluitvorming toepassen VBM
31 mrt 2016 Taakomschrijving commissie VBM/Bopz