Veiligheid en risicomanagement

De Lichtenvoorde voert een systeem van risicomanagement om de organisatie in staat te stellen haar doelen te realiseren en gelijktijdig te voldoen aan de eisen die door interne en externe toezichthouders worden gesteld.

Risicomanagement integreert alle vastgestelde risico’s die de organisatie op welk terrein dan ook loopt. Dit wordt vastgelegd in de actuele risico-inventarisatie. Deze is te vinden in onderstaande documenten. Binnen het risicomanagement zijn de volgende kritische succesfactoren bepaald. Een kritische succesfactor is een aspect van de organisatie dat bepalend is voor het succes.

1. Kwaliteit input organisatie
2. Kwaliteit output zorg
3. Veiligheid input organisatie
4. Veiligheid van cliënten
5. Huisvesting basis
6. Huisvesting cliëntervaring
7. Compliance (toepassen wetgeving)
8. Relaties financiers
9. Relaties ketensamenwerking
10. Personeel
11. Profilering (reclame/bekendheid)
12. Logistiek (organisatieprocessen)
13. Planning en control omzet
14. Planning en control kosten
15. Technologie bedrijfs IT
16. Technologie zorgprocessen