Zorgtechnologie

Blended hulpverlening
Over een paar jaar is blended hulpverlening standaard. Dan combineren hulpverleners moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten. Ook De Lichtenvoorde heeft op dit gebied al een aantal stappen gezet. Een voorbeeld hiervan is Jouw Omgeving.

Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is een online behandelprogramma voor jongeren met LVB en hun (gezins) systeem, gericht op het vergroten van de eigen regie, het betrekken van het netwerk en het vergroten van de doelrealisatie. Jouw Omgeving bestaat eigenlijk uit drie hoofdonderdelen: de rapportage, het dossier en de bibliotheek. In de rapportage worden de dagelijkse zaken beschreven, volledig toegespitst op de leerdoelen van de jongere. In het dossier van de jongere staan zaken zoals hun persoonlijk plan, maar ook bijvoorbeeld gespreksverslagen en een afsprakenblad, zodat jongeren dit zelf kunnen inzien. Wat Jouw Omgeving naast deze functies nou juist interessant maakt, is het toevoegen van interactieve hulpmiddelen en online beloningskaarten. Op deze manier kunnen jongeren altijd hun eigen progressie inzien en op hun eigen moment hun ’stoplicht’ invullen of een ’ontspanningsoefening’ doen.

Wat waren onze verwachtingen?
Meer gemotiveerde kinderen en jongeren, een betrokken netwerk en daardoor gerichtere ontwikkeling waardoor jongeren eerder succesvol kunnen uitstromen. Daarnaast een effectievere rapportage, doordat er specifiek op de ontwikkelpunten van de jongeren wordt gerapporteerd en een kort en bondig behandelplan.

Hoe gaat dat nu?
Met de jongeren en hun netwerk zijn de eerste stappen gemaakt; jongeren kunnen zelf inloggen, lezen en reageren maar ook hun netwerk zoals ouders, school en/of (gezins)voogd is in de gelegenheid mee te kijken. Onlangs is er tijdens een multidisciplinair overleg voor het eerst gebruik gemaakt van Jouw Omgeving, waarbij documenten direct inzichtelijk en aan te passen zijn. Op deze manier hoeft er geen papierwerk uitgeprint en verzonden te worden, maar zijn verslagen via het programma te lezen en te bespreken.

Een jongere aan het woord.
’Ik vind het fijn om te lezen wat begeleiding over mij typt, ik kijk dan of het klopt. Ik vind het fijn dat mijn ouders en voogd kunnen lezen wat er op de groep gebeurt, maar soms is dat ook een nadeel want iedereen weet hoe dingen in elkaar zitten. De beloningskaart werkt voor mij niet motiverend, ik heb dat niet nodig om mijn best te doen. Anderen misschien wel. Soms stuur ik mijn voogd en mijn mentor een bericht over iets dat ik graag wil, eerder deed ik dat via mijn e-mail maar nu kan ik mijn mentor op de groep toevoegen aan het bericht’.

Meer samenwerking!
Op de behandelgroepen valt het op dat de samenwerking tussen jongeren en begeleiders steeds meer verbetert door transparantie. Er wordt niet meer ‘over’ de jongere geschreven, maar ‘naar’ de jongere. Dit maakt dat complimenten, maar ook feedback veel effectiever is. Bij een aantal jongeren is het netwerk meer betrokken en dat is precies wat we willen bereiken!

Mens en techniek
Wij hebben voortdurend aandacht voor het gebruik van technologie in de zorg. Techniek heeft een toegevoegde waarde in het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de mens met een beperking. Eigen regie en een gevoel van eigenwaarde zijn belangrijke uitgangspunten voor De Lichtenvoorde. Naast het verbeteren van de werkomstandigheden of de noodzaak om efficiënter te werken. Soms moet hiervoor veel werk worden verzet. Vaak is met eenvoudige producten een goed resultaat te behalen. Al deze kennis is op website www.mensentechniek.com gebundeld. Ook wordt de uitdaging aangegaan oplossingen te vinden voor nieuwe vragen.