Klachtenregeling Jeugdigen

De Lichtenvoorde kent een klachtenregeling jeugdigen. Een probleem, een klacht of een geschil, onvrede en ongenoegens kunnen een eigen leven gaan leiden en daardoor de relatie tussen cliënt en de organisatie verstoren.

Ben je niet tevreden?
De Lichtenvoorde vindt het belangrijk om goed naar jou te luisteren. Ook als er iets fout gaat. Als je ergens ontevreden over bent, willen wij dat graag weten. Vragen, problemen en klachten kan je altijd het beste bespreken met de persoon om wie het gaat, bijvoorbeeld de begeleider. Het gebeurt vaak dat wij op die manier je vraag, problemen of klacht snel kunnen oplossen. Het kan zijn dat de vragen juist te maken hebben met deze begeleider en dan kun je als cliënt contact opnemen met de zorgteammanager van die begeleider. Het telefoonnummer en eventueel de naam van de zorgteammanager kun je vragen in de betreffende locatie of via ons Bestuurs- en bedrijfsbureau te Lichtenvoorde, telefoon 0544-371130.

Vertrouwenspersoon
Wil je liever je klacht bespreken met iemand buiten De Lichtenvoorde? Dan kan dat bij de vertrouwenspersoon. Je kunt met hem of haar je klacht en wensen bespreken. Hij of zij kan samen met jou kijken wat je kunt doen of je helpen de klacht verder bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon doet alleen iets als jij dat met hem of haar afspreekt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal dus nooit informatie aan anderen doorgeven zonder jouw toestemming. Wil je de vertrouwenspersoon bellen of mailen? Klik hier voor een overzicht met de contactgegevens.

Als dit allemaal niet tot een bevredigend antwoord leidt kun je contact opnemen met de zorgteammanager of direct met de bestuurder. Het telefoonnummer en eventueel de naam van de zorgteammanager of bestuurder kun je vragen in de betreffende locatie of via ons Bestuurs- en bedrijfsbureau te Lichtenvoorde, telefoon 0544-371130.

Klachtencommissie
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de oplossing of dat je direct een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie. Voor de procedure van de klachtencommissie klik hier. Deze kun je als volgt bereiken:

Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen
p.a. Pluryn
Postbus 6
6860 AA Oosterbeek
email: secretariaatklachtencommissie@pluryn.nl
telefoon: 06 27 58 54 35

Deze klachtencommissie zal je klacht in behandeling nemen en je informeren over de voorgang en het resultaat van het onderzoek. In principe zal het management van De Lichtenvoorde de aanbeveling van de klachtencommissie op volgen.

Als de uitspraak van de externe klachtencommissie niet of onvoldoende wordt opgevolgd door het management, of als je het niet eens met de uitspraak dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Voor meer informatie klik hier.

Jouw klacht, wij doen er iets mee!
Welke weg je ook kiest, belangrijk is dat je jou onvrede kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij samen op zoek gaan naar oplossingen. Jouw melding kan leiden tot verbetering van ons werk. Dat is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor anderen.

Klokkenluidersregeling
Als je van mening bent dat de instelling op enige wijze de wet overtreed en/of dat door het gedrag van het management deze overtredingen worden verdoezeld kun je gebruik maken van de zogenaamde klokkenluidersregeling.
Klik hier voor deze regeling.

Gewijzigd Document Download
21 jul 2015 Klachtenregeling versie cliënten
12 jun 2018 Klachtenreglement 2018