Hier gaat het om bij De Lichtenvoorde

In het kwaliteitsrapport 2017 vertellen we hoe we binnen De Lichtenvoorde omgaan met kwaliteit. Wat verstaan we onder kwaliteit? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit bekijken we vanuit de drie bouwstenen die vanuit het kwaliteitskader zijn vastgesteld:

1. Het zorgproces rondom de individuele cliënt
2. Clientervaringen
3. Zelfreflectie in zorgteams

Daarnaast kijken we ook kritisch naar onze organisatie. En niet als doel op zich, maar om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

De Lichtenvoorde is een transparante organisatie. Dat zit in ons DNA. Daarom zijn we ook blij met de nieuwe werkwijze voor de jaarrapportage in de vorm van het kwaliteitsrapport. Het schrijven van het rapport heeft ons inzicht gegeven in ‘hoe we het eigenlijk doen’. We zijn trots op hoe we als organisatie ons werk doen. En we zien ook belangrijke verbeterpunten. Het is goed om jezelf zo continu een spiegel voor te houden. De inhoud van het kwaliteitsrapport is een goed startpunt voor ons voor de toekomst om ons te blijven verbeteren.

Gewijzigd Document Download
31 mei 2018 Kwaliteitsrapport 2017