Wat is en doet de LFB

De LFB is een landelijke vereniging vóór en dóór mensen met een verstandelijke beperking. De LFB wil mensen met een verstandelijke beperking sterker maken om samen voor de belangen op te komen. Meer mensen met een verstandelijke beperking moeten mee kunnen doen in de samenleving.

Belangen behartigen
Uniek aan de LFB is dat mensen met een verstandelijke beperking zelf hun belangen behartigen. En andere mensen met een verstandelijke beperking sterker maken door hen te voorzien van informatie, advies en scholing. Dit doen zij door Onderling Sterk verenigingen op te zetten en door Themacafé’s en Themadagen te organiseren. Zij worden daarbij ondersteund door coaches. Je kunt individueel lid worden van de LFB of via de Onderling Sterk vereniging waar je lid van bent.

Regio Achterhoek
In de Achterhoek ondersteunen wij 3 Onderling sterk verenigingen in Winterwijk, Lichtenvoorde en Doetinchem. Alle mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier lid van worden en meepraten. Ook organiseren wij Themacafé’s in Winterswijk, Borculo en Doetinchem. Iedereen die het onderwerp leuk of interessant vind is daarbij welkom.

Klankbordgroep Wmo
In Groenlo komt ook regelmatig de Klankbordgroep WMO bij elkaar. Hier praten mensen met een verstandelijke beperking uit verschillende gemeenten met elkaar over onderwerpen die direct met de WMO te maken hebben. Daarnaast geven wij cursussen aan mensen met een verstandelijke beperking en verzorgen gastlessen op scholen.

Adres:
LFB Arnhem
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
arnhem@lfb.nu