Naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling

Ondersteuning op maat
Ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren en hun gezin, dichtbij huis? Dat kan. De Lichtenvoorde biedt naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling in de regio Achterhoek.

Naschoolse opvang
Onze naschoolse opvang is bestemd voor kinderen en jongeren. Zo bieden we ondersteuning aan kinderen en jongeren met een normale intelligentie. Maar ook aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme en bijkomende problemen. Na schooltijd kunnen zij in groepsverband deelnemen aan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten. Hiermee ontlasten we de thuissituatie.

Naschoolse dagbehandeling
Bij de naschoolse dagbehandeling is het ons doel om de opvoedingsrelatie tussen ouders en hun kind(eren) te ondersteunen en/of te herstellen. We werken zowel in groepsverband als in combinatie met het gezin. Dat gebeurt in een gestructureerde situatie, met een vaste dag- en weekindeling. De accenten liggen op het verbeteren van de omgang met anderen en het vergroten van praktische vaardigheden en het zelfvertrouwen.

Multidisciplinair team
Een multidisciplinair team verzorgt de naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling. Dit team bestaat uit begeleiders en systeemwerkers van De Lichtenvoorde. Zij krijgen ondersteuning van een teamleider, maatschappelijk werker en gedragskundigen. Verder werkt het team nauw samen met ouders, het sociaal wijkteam van de gemeente en school.

Openingstijden
De naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling zijn geopend op werkdagen, van einde schooltijd tot begin van de avond. We bieden de kinderen bij de opvang en dagbehandeling een warme maaltijd aan. De exacte tijden leggen we in onderling overleg samen vast. Naschoolse opvang en naschoolse dagbehandeling is ook tijdens de schoolvakanties mogelijk.

Locaties
We streven ernaar om altijd zo dicht mogelijk in de buurt te zitten waar kinderen wonen of naar school gaan. We hebben locaties op verschillende plaatsen in de Achterhoek. Afhankelijk van de behoefte openen we nieuwe locaties.

Meer weten?

U vindt ons op diverse plaatsen in de regio Achterhoek. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het zorgloket van De Lichtenvoorde, telefoon 0544 - 37 11 30 of per mail info@delichtenvoorde.nl.