Het laatste nieuws van De Lichtenvoorde

Interventie Hou Vast

Binnen De Lichtenvoorde werkt het team ambulante jeugdhulpverlening sinds kort onder andere met de interventie HouVast. HouVast is een praktische, oplossingsgericht interventie bedoel voor thuiswonende kinderen waarbij (een van) de ouders een licht verstandelijke beperking heeft. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ op te voeden. Voor meer informatie Innovatie in de jeugdzorg.

Archief