Personeelszaken

De afdeling P&O (Personeel en Organisatie) is gevestigd in het bedrijfsbureau in Lichtenvoorde. De afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen en ontwikkelingen van het P&O-beleid en het adviseren van leidinggevenden over personele aangelegenheden. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de sollicitatieprocedures, de procesbewaking van langdurig zieken en de invoering van P&O-projecten binnen de De Lichtenvoorde zoals bijvoorbeeld het medewerkers tevredenheidsonderzoek. De afdeling is aanspreekpunt voor vragen over salaris, verlofuren, zwangerschapsverlof, opleidingen, CAO en pensioen ed. P&O heeft een faciliterende en ondersteunende rol in de organisatie.

Goede dienstverlening in veranderende omstandigheden
De Lichtenvoorde wil excelleren in haar dienstverlening om kwalitatief goede dienstverlening te bieden in steeds veranderende omstandigheden. Dit is alleen te bereiken met betrokken en gemotiveerde medewerkers. Uit medewerkersonderzoek van Effectory blijkt dat medewerkers de extra stap willen zetten voor de cliënt en de organisatie. De medewerkers van De Lichtenvoorde hebben veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dienstverlening. Zij krijgen de kans en ruimte om zich blijvend te ontwikkelen en te verbeteren als zorgprofessional. Dit maakt het mogelijk dat De Lichtenvoorde als zorgaanbieder en als werkgever zich steeds verder kan verbeteren.