Residentiële jeugdzorg voor andere gemeenten

Als ambulante zorg in gemeenten elders in Nederland niet meer volstaat en een uithuisplaatsing noodzakelijk is kan het voorkomen dat in uw gemeente geen residentiële voorzieningen voor handen zijn. Dan is het mogelijk om in contact te treden met De Lichtenvoorde in Oost Gelderland. Wij hebben een oplossing voor uw vraag.

Verblijf met behandeling

Kleinschalige woonvoorzieningen
4Jeugd heeft verspreid over Oost-Gelderland verschillende genormaliseerde kleinschalige woonvoorzieningen waar kinderen en jeugdigen verblijven en waar veiligheid en geborgenheid, opvoeding en scholing en adequate behandeling geboden worden.

De zorg- en dienstverlening is gericht op het individuele kind, de groep en de functie van het gezin. Voor jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar wordt de ondersteuning en begeleiding vooral gericht op het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 4Jeugd zoekt hierbij voortdurend naar perspectieven om de jongere zoveel mogelijk in de samenleving deel te laten nemen. 4Jeugd biedt deze residentiële zorg ook voor kinderen met een VG-indicatie voor langdurige zorg (WLZ).

Noodopvang
4Jeugd kan binnen deze woonzorgcentra 24x7 uurs noodopvang organiseren. Deze residentiële zorg kan dus ook door gemeenten buiten Oost Gelderland en voor individuele jongeren gecontracteerd worden.

Veel deskundigheid
Medewerkers van 4Jeugd zijn ervaren en goed opgeleid voor deze (veelal LVB) zorg en worden professioneel bijgestaan door onder meer orthopedagogen en GZ-psychologen van ons bureau Zorgexpertise. Verder hebben wij contacten met andere specialisten zoals jeugdpsychiaters en therapeuten. De organisatie is aangesloten bij het landelijk LVB Kennisnetwerk.