Risicovolle en voorbehouden handelingen

Naast ondersteuning en begeleding behoeven sommige cliënten van De Lichtenvoorde ook verzorging en/of verpleging. De medewerkers van De Lichtenvoorde voeren risicovolle en voorbehouden handelingen uit binnen de kaders van de wet en het beleid BIG en worden regelmatig (bij)geschoold. Bij De Lichtenvoorde is ook veel aandacht voor medicatieveiligheid.

Behalve onderstaande documenten zijn er nog andere protocollen (zie lijst protocollen) die veelal te maken hebben met de wet BIG. Deze zijn te downloaden via www.werkenbijdelichtenvoorde.nl Mocht u meer willen weten of vragen hebben over een bepaald protocol neem dan contact op met de verantwoordelijk manager.

Gewijzigd Document Download
1 jun 2015 Checklist bekwaamheden BIG
19 okt 2015 Format medicatiereview
19 okt 2015 Medicatieafspraken verstrekken aan derden
1 jun 2015 Medicijnbeheer en verstrekking
1 jun 2015 Protocol medicijnverstrekking
1 jun 2015 Raamovereenkomst voorbehouden handelingen