Vertrouwenspersoon Zorgbelang Gelderland

De vertrouwenspersoon bij De Lichtenvoorde
In de Jeugdwet is opgenomen dat iedereen die te maken heeft met de jeugdzorg, recht heeft op een vertrouwenspersoon. Uit de werkpraktijk blijkt dat kinderen en jongeren eerder een vertrouwenspersoon zullen aanspreken als ze deze al kennen.

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) besloten dat in heel Nederland kinderen en jongeren in leefgroepen, begeleid wonen projecten en gezinshuizen met regelmaat bezocht moeten worden door vertrouwenspersonen. Concreet betekent dit dat ook bij De Lichtenvoorde een vaste, onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland de groepen waar kinderen en jongeren verblijven regelmatig zal gaan bezoeken en daarmee een bekend gezicht voor de kinderen en jongeren wordt. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en kan de kinderen en jongeren advies geven en ondersteunen bij het oplossen van problemen wanneer zij niet tevreden zijn over de zorg- of hulpverlening.

Contact
De vertrouwenspersoon voor de kinderen en jongeren binnen De Lichtenvoorde is:

* Lieke Wichers Schreur. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 026-3842826
of 06-53886537. Haar mailadres is liekewichersschreur@zorgbelanggelderland.nl

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Ook ouders, verzorgers of pleegouders kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Zij kunnen contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het landelijke telefoonnummer van het AKJ is 088 555 1000 of via de mail info@akj.nl.