Het wijkteam en residentiële jeugdzorg

Als ambulante zorg niet meer volstaat!

Verblijf met behandeling

Als blijkt dat problemen in gezinnen niet via ondersteuning binnen het gezin kunnen worden opgelost en dat een maatregel wordt getroffen om een of meerdere kinderen of jongeren (tijdelijk) elders te huisvesten, kan De Lichtenvoorde in meerdere kleinschalige en gespecialiseerde woonvoorzieningen zogenaamde residentiële zorg (verblijf met behandeling) bieden. Bovendien zijn er ook mogelijkheden om te wonen in een gezinshuis.

Veel deskundigheid
Medewerkers van De Lichtenvoorde zijn ervaren en goed opgeleid voor deze (veelal LVB) zorg en worden professioneel bijgestaan door onder meer orthopedagogen en GZ-psychologen van ons team Zorgadvies en behandeling. De Lichtenvoorde heeft met Avans+ een Leergang Jeugdzorg ontwikkelt. Verder hebben wij contacten met andere specialisten zoals jeugdpsychiaters en therapeuten. De organisatie is aangesloten bij het landelijk LVB Kennisnetwerk.

Kleinschalige woonvoorzieningen
De Lichtenvoorde heeft verspreid over Oost-Gelderland verschillende genormaliseerde kleinschalige woonvoorzieningen waar kinderen en jeugdigen verblijven en waar veiligheid en geborgenheid, opvoeding en scholing en adequate behandeling geboden worden. De zorg- en dienstverlening is gericht op het individuele kind, de groep en de functie van het gezin. Voor jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar wordt de ondersteuning en begeleiding vooral gericht op het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Lichtenvoorde zoekt hierbij voortdurend naar perspectieven om de jongere zoveel mogelijk in de samenleving deel te laten nemen. De Lichtenvoorde biedt deze residentiële zorg ook voor kinderen met een VG-indicatie voor langdurige zorg (WLZ). We kunnen binnen deze woonzorgcentra 24x7 uurs noodopvang organiseren.

Download bijbehorende PDF

Gewijzigd Document Download
6 nov 2015 Themaboekje Leergang Jeugdzorg