Het wijkteam en de Wmo

Samenwerking tussen sociale wijkteams en De Lichtenvoorde

Inleiding tot de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo 2015 ook uit de jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De diverse aanspraken, zoals die op huishoudelijke hulp, werden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het voorzieningenniveau verschilt van gemeente tot gemeente.

Wat biedt De Lichtenvoorde aan sociale wijkteams?

Het sociale wijkteam van de gemeente kent de kwetsbare en problematische burgers en heeft de problematiek in kaart gebracht en het wijkteam kent ons Wmo-team. Ons Wmo-team is professioneel, integer en in belangrijke mate generiek ingericht. Onze teamleden kunnen gemakkelijk samen werken en met professionals van andere disciplines (ketenzorg). Wij kunnen 24x7 uur worden benaderd en zijn daardoor in staat direct te handelen, ook als er sprake is van een noodsituatie. Het Wmo-team biedt ondersteuning bij 10 gemeenten in Oost Gelderland. Zorgmedewerkers van De Lichtenvoorde zoeken niet alleen de samenwerking met andere professionals en met burgers in de omgeving van de zorgvrager maar sluiten ook aan op de lokale culturele wereld en maken verbinding met sport- en spelverenigingen.

Download bijbehorende PDF

Werken en dagbesteding

Dagbesteding
Zinvolle dagbesteding is een belangrijk aspect in het leven, ook voor mensen met een beperking. Dagbesteding zorgt voor een dagritme, mogelijkheden tot ontplooiing
en ontmoeting en het kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Op de verschillende locaties of werktrajecten sluiten professionele begeleiders met de activiteiten zoveel
mogelijk aan bij de mogelijkheden, de interesses en de ondersteuningsvraag van de deelnemers.

Dagbesteding of werk?
De Lichtenvoorde heeft verschillende locaties voor dagbesteding en werk. Daar kan men activiteiten doen die passen bij de ondersteuningsvraag. Wij gaan er vanuit
dat de dagbesteding in de onmiddellijke omgeving gerealiseerd kan worden. Dicht bij huis, daarbij verzorgen wij passend vervoer of trainen mensen in het zelfstandig
reizen.

Download bijbehorende PDF

Perron 8

De Lichtenvoorde heeft Perron 8 opgericht om ontspanningsactiviteiten te organiseren. Afhankelijk van de interesse kunnen mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan die activiteiten. Daarnaast probeert Perron 8 ook wensen van individuele cliënten voor invulling van hun vrije tijd te realiseren.

De Lichtenvoorde op de Zwarte Cross

De Lichtenvoorde heeft altijd een goede band met de Zwarte Cross, ook dit jaar weer.

Wanneer je de Zwarte Cross bezoekt, wordt je onder andere warm welkom geheten door cliënten, medewerkers, familieleden, bekenden of andere belangstellenden van De Lichtenvoorde. Gezamenlijk zullen zij alle bezoekers die het festivalterrein betreden, groots onthalen met het gejuich, gejoel en geklap! Maar ook verder op het terrein is De Lichtenvoorde goed vertegenwoordigd. Naast het uitdelen van programmaboekjes en het draaien van bardienst, waarin zowel cliënten als medewerkers werkzaam zullen zijn, zijn cliënten ook terug te vinden als assistent artiestenbegeleiders, assistent persopvangers, gastheren/-vrouwen in de VIPtent en als terrasonderhouders op het Nozem2takt terras. En als klap op de vuurpijl wordt onze minder valide cliënten de kans geboden om dit jaar onderdeel te zijn van de cross en mee te crossen binnen de BuddySeat klasse. Door verschillende teams wordt er druk gebouwd en gesleuteld aan voertuigen waarop een mindervalide ‘buddy’ mee kan rijden over het parcours. De Lichtenvoorde en de Zwarte Cross; een blijvend succes!

Corsovereniging

De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL), Perron 8 (het activiteitenbureau van Stichting De Lichtenvoorde voor mensen met een beperking) en de gemeente Oost Gelre zetten de samenwerking voort met de aanleg van een Corsotuin aan de Richterslaan in Lichtenvoorde.

Wethouder Vincent van Uem is erg tevreden met deze ontwikkeling: “De Corsotuin is niet alleen een prachtig initiatief vanuit een bijzondere samenwerking. De tuin zorgt er ook voor dat het Bloemencorso een vaste plek krijgt in de ruimtelijke omgeving van Lichtenvoorde aan de corsoroute. Het idee achter de tuin is dat cliënten van Stichting De Lichtenvoorde onder begeleiding van de corsogroepen er verschillende soorten dahlia’s aanplanten, tentoonstellen, onderhouden en gaan plukken. Van de dahlia’s kunnen vervolgens leuke producten worden gemaakt die te maken hebben met het Bloemencorso, zoals bloemenmanden en andere versierde voorwerpen”.

Uitbreiding op Corso zonder Beperkingen
De Corsotuin is een uitbreiding van het project Corso zonder Beperkingen, waarbij mensen met een beperking sinds 2013 meehelpen bij het bouwen van de corsowagens. Dit project is een succes waarbij de deelnemers worden gewaardeerd op hun waardevolle talenten en kwaliteiten. Vorig jaar ontstond het initiatief om ook aan de voorkant van het elk jaar terugkerende proces rondom het Bloemencorso de samenwerking op te zoeken. Daaruit is de Corsotuin nu een nieuw zichtbaar resultaat.

Museum Winterswijk

Vooruitlopend op het belevenismuseum in de Meddosestraat, een project van De Woonplaats, de gemeente, Het Museum en De Lichtenvoorde is een begin gemaakt met de samenwerking tussen beide laatste partijen

In het belevenismuseum krijgen cliënten van De Lichtenvoorde onder leiding van een beroepskracht/ begeleider straks een volwaardige dagbesteding. We willen hiermee mensen met een beperking opleiden om een rol te spelen in het werk wat het museum met zich meebrengt. Ze zullen maximaal worden ingeschakeld, maar wel naar vermogen. Daarbij wordt gedacht aan het assisteren bij reparatie, conservering, kaartverkoop e.d. Nu al zijn in de Museumfabriek Krijn Buchly en een collega met hun begeleiders èn vrijwilligers van Het Museum bezig met o.a. het voorzichtig schoonmaken van allerlei voorwerpen.