Het wijkteam en respijtzorg

De Lichtenvoorde biedt kortdurende flexibele ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking op diverse plekken in de regio Oost Gelderland. Kortdurende flexibele ondersteuning wordt ingezet om de gezinssituatie te ontlasten. Wat we leveren is afhankelijk van de vraag. Ons streven is samen met het gezin en de verwijzer de best passende ondersteuning te geven. Deze vorm van zorg kan flexibel en snel worden ingezet. De Lichtenvoorde levert hierin maatwerk.

Voorbeelden van kortdurende/flexibele ondersteuning zijn:
• Weekendopvang
• Vakantieopvang
• Logeren
• Ontwikkelingsgericht wonen
• Naschoolse dagopvang
• Naschoolse dagbehandeling
• Dagopvang in het weekend
• Deeltijdopvang
• Thema-avonden voor specifieke doelgroepen
• Cursussen en trainingen

De Lichtenvoorde wil graag deze ondersteuning afstemmen op de ouders en de cliënt, omdat een ieder verschillende behoeften heeft.

Er is in principe één aanspreekpunt voor cliënt en familie. Bij verschillende vormen van ondersteuning zijn naast de medewerkers van De Lichtenvoorde ook geschoolde vrijwilligers betrokken.

De Lichtenvoorde werkt hierin samen met andere organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders, scholen en verenigingen.