Het zorgloket

De Lichtenvoorde biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking. Daarnaast geven we begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een behandelnoodzaak (LVB) .De begeleiding bestaat uit begeleiding bij: wonen in een woonvorm, logeren, thuisondersteuning , dagbesteding en crisisopvang.

Zorgloketmedewerkers

Aan het zorgloket zijn de volgende loketmedewerkers verbonden:

Tonny Klein Gebbink is zorgloketmedewerker.
Voor vragen kunt u mij mailen. Klik hier.

Celine van Hal is zorgloketmedewerker.
Voor vragen kunt u mij mailen. Klik hier.

Elske Klein Gunnewiek is zorgloketmedewerker.
Voor vragen kunt u mij mailen. Klik hier.

Spoedzorg

Voor spoedzorg buiten kantoortijden kunt u bellen met ons normale telefoonnummer 0544-371130. Daar krijgt u meer informatie over wie en welk nummer u kunt bellen.

Werkwijze van het zorgloket

Wanneer er een hulpvraag komt zal er een afspraak worden gemaakt met de (toekomstige) cliënt en zal er een intake plaatsvinden. Op diens verzoek kunnen ouders of andere belanghebbenden bij de intake aanwezig zijn. Het intakegesprek is het startpunt om te komen tot de uiteindelijke dienstverlening. Belangrijke aspecten bij de intake zijn nadere vraagverduidelijking, informatie-uitwisseling, de indicatie, de ‘plaatsingsmogelijkheden’ bekijken e.d.

Bij het zorgloket van De Lichtenvoorde kunt u dus terecht voor alle vragen over zorg en begeleiding. Het zorgloket is te bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op telefoonnummer 0544 – 371130.

Postadres:
Postbus 169, 7130 AD Lichtenvoorde

Bezoekadres:
Galileïstraat 26,
7131 PE Lichtenvoorde

Gewijzigd Document Download
15 jun 2015 Voorwaarden zorgverlening
12 jun 2014 Voorwaarden Zorg- en dienstverleningsovereenkomst, cliëntvriendelijke versie